Pitkin matkaani olen käyttänyt henkilökohtaista työnohjausta kehittyäkseni ammattitaidossa, 
ihmisyydessä ja kyvyssä reflektoida omaa tekemistäni. Myös henkinen kasvu ja siihen liittyvät kurssit ja kirjallisuus ovat olleet matkaoppainani. Erityisen kiitoksen siitä, kuka tänään olen, annan kuitenkin pitkäaikaiselle naistietoisuuden vertaisryhmälleni, joissa olen saanut jakaa, oppia ja inspiroitua elämästä yhä uudelleen.

Lisäksi taustaani liittyy vahvasti työskentelyä kansalaisjärjestöissä, vapaaehtoistyötä kansalaisliikkeissä sekä esimerkiksi kymmenvuotinen, intensiivinen periodi yksityisen steinerkoulun perustamistehtävissä Joensuussa. Olen toiminut järjestötehtävissä mm. projektisihteerin, puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan tehtävissä.

Olen perheellinen, pidän erityisesti samoilusta vanhoissa metsissä ja pulahtelusta puhtaisiin vesiin, elukoista ja ihmisistä. Olen kiinnostunut yhteiskunnallisesta elämästä ja seuraan aktiivisesti politiikkaa. Harrastan joogaa, meditaatiota, laulua upeassa Tellu Turkan ohjaamassa Sisaruet kuorossa sekä kirjoitan kolumneja Sairaanhoitaja –lehteen.

Tänä päivänä olen taideterapeutti, työyhteisövalmentaja Anu Lehtola-Donner. Olen toiminut ammatinharjoittajana ja saanut ilokseni ja opikseni tavata satoja ihmisiä työnohjauksen, valmennuksen, taideterapian ja koulutuksen parissa vuodesta 1999. 

Valmistuin Pirkanmaan sairaanhoito-oppilaitoksesta vuonna 1980. Toimin yhteensä kymmenen vuotta psykiatrisessa sairaanhoidossa, päihdetyössä sekä mm. perheterapiayksikössä, jossa sain kolmivuotisen koulutuksen milanolaisen mallin mukaiseen, systeemianalyyttiseen  perheterapiaan. Olen opiskellut Joensuun yliopistossa yhteiskuntapolitiikan laitoksella vuodet 1988 –1992 sosiaalityön koulutusohjelmassa, valmistunut taideterapeutiksi Helsingin A-klinikkasäätiön koulutuksesta vuonna 2000, pääkouluttajana Ritva Saarelainen.Työnohjaajaksi valmistuin vuonna 2002. Koulutukseni oli kaksivuotinen, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, pääkouluttajana Pekka Holm. Lisäksi olen kouluttautunut erityisissä terapiatyön, työnohjauksen ja naistietoisuuden pidempiaikaisissa koulutuksissa työn ohella mm. suggestoterapeutiksi.