työnohjaus

Työnohjaus on hyvä väline lisätä yksilön ja koko työyhteisön hyvinvointia.

Oletko väsynyt työhösi tai oletko kohdannut työpaikallasi ongelmia? Haluatko kehittyä oman alasi asiantuntijana ja ihmisenä? Kaipaatko myönteisiä kokemuksia jaksamisen tueksi? Työnohjaus on menetelmä, jolla voi koulutetun työnohjaajan avulla tutkia, arvioida, kehittää ja reflektoida omaa ja työyhteisön tapaa tehdä työtä. Sen avulla voi myös ratkaista työssä esiintyviä ongelmia ja konflikteja, etsiä uutta motivaatiota ja raikkaita näkemyksiä, uudistua, kehittyä, saada palautetta ja voimaantua. Työnohjaus sopii niin yksityiselle työntekijälle, ryhmälle kuin koko työyhteisöllekin.

 

 

Toiminnallinen työnohjaus / työhyvinvointipalvelut

Taideterapeuttinen työskentely ei vaadi minkäänlaisia taitoja, jokaisella on kyky ilmaista itseään. 

Taideterapeuttina tarjoan työnohjausprosessiin mielelläni mukaan mausteeksi toiminnallisia ja taiteellisia menetelmiä, esimerkiksi: sormivärimaalaus, hiilityöskentely, vapaa liikkuminen musiikin mukana, sanan, runojen tai kirjallisuuden käyttö tai meditatiivinen maalaus. Näillä menetelmillä voimme tehostaa ja syventää työskentelyä, saada kosketuksen tunteisiin ja alitajuntaan.

Tadeterapeuttisen työskentelyn kautta voidaan halutessa käsitellä merkittäviä yhteisiä kysymyksiä joko tietoisella tai tiedostamattomalla, alitajuisella työskentelytavalla. Kaikkea ei tarvitse avata ja puhua ääneen, monenlaista tapahtuu myös toiminnan kielen kautta. Ja mikä parasta, toiminnallisuus ja taideterapeuttinen ilmaisu voivat tuoda iloa, leikillisyyttä ja yhteisiä elämyksiä työyhteisön arkeen.

Toiminnallista työnohjausta ja työhyvinvointipäiviä tarjoan yhteistyössä osuuskunta Hurman kanssa http://www.osuuskuntahurma.com/

 

 

Tietoisuustaitojen Valmennus

Suggestoterapeutin koulutuksen myötä kiinnostuin yhä syvemmin ihmisen mielen ulottuvuuksista ja aivojen kuntosalitoiminnasta. Työelämä ja muukin elämä on nykyisin hyvin aivoja kuormittavaa, joten on hyvä tulla tietoiseksi, miten aivojaan voi hoitaa ja rentouttaa. Tarjoan rentoutusta, keskittymiskykyä, muistia ja hyväksyvää läsnäoloa vahvistavia mindfullnessharjoituksia sekä meditaation alkeita. Tietoisuustaitoja kasvattaa myös yhteys luontoon, joten liikkuminen luonnossa on osa valmennusta ja aivohuoltoa.

 

 

Voimaannuttava valmennus

Voimaannuttava valmennus on yksilöllinen palvelu, jossa alkukartoituksen jälkeen suunnitellaan henkilökohtainen, voimaannuttava valmennusohjelma taideterapian, tietoisuustaitoja kasvattavan harjoittelun sekä keskustelujen ja palautteen avulla. Keskiössä on itsetuntemus ja sen kasvattaminen sekä elämän kokeminen merkitykselliseksi. Harrastan myös ravitsemuskysymyksiä, joista voidaan keskustella ja jakaa kokemuksia osana valmennusta. Valmennus ei ole terapiaa vaan ohjattua itsekasvatusta.

 

 

Taideterapiaa ryhmille

Voit koota ryhmän, jonka kanssa teemme yhdessä ryhmäprosessina taideterapeuttisia harjoituksia: maalaten, liikkuen, musiikkia kuunnellen, sanoja ja kirjallisuutta hyödyntäen. Tavoitteena on vapaan itseilmaisun avulla rentoutua, kasvattaa itsetuntemusta, saada uusia kokemuksia ja tapoja ilmaista itseään, jakaa kokemuksia turvallisessa ja luottamuksellisessa ryhmässä sekä löytää uutta sisältöä elämään. Parhaimmillaan kuva kulkee aina askeleen edellä tietoista mieltä, joten kuvataideterapian avulla voi myös lisätä tietoisuuttaan oman alitajunnan maailmasta.

Mitään taitoja ei tarvita vaan sitä parempi mitä vähemmän ryhmäläisillä on kokemusta taiteellisesta työskentelystä. Taideterapiassa ei ole kyse taidoista vaan itseilmaisusta, vuoropuhelusta ennen kaikkea itsen, omien töiden ja jonkin verran ryhmäläisten kanssa. Mitään ei arvostella eikä arvioida vaan katsotaan mitä siitä tuli ja mitä se mahdollisesti haluaa kertoa.
Taideterapiassa kyse ei ole psykoterapiapalvelusta vaan ohjatusta vertaisryhmäprosessista. 

 

 

Asiantuntijapalvelut

Työnohjauksen, toiminnallisen työnohjauksen, taideterapian sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden aloilla voin tarjota asiantuntija- ja koulutuspalveluja.